backgroundImage

ŽIDOVSKÉ SVÁTKY

     Židovský svátek je den nebo řada dnů, dodržovaných Židy jako svaté nebo světské připomenutí důležitých událostí židovské historie.

Svátky lze dělit na biblické, historické a tzv. moderní.

  • Svátky biblické mají svůj zdroj v Tóře nebo v Bibli (Tanachu).
  • Mezi svátky historické řadíme Chanuku a Purim.
  • Moderní svátky souvisí se vznikem a existencí moderního státu Izrael.

Svátky biblické a historické jsou podrobně vykládány v Talmudu, zejména v oddílu Mo'ed, a dále rozpracovány do jednotlivých detailů v rabínské literatuře. V halachické literatuře se jim věnuje především druhá polovina oddílu Orach chajim a navazující komentáře.

X

Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat.